image
1

plan, Source: Ruse Municipality

Русе изгражда нова детска градина и учебен корпус със соларни панели

Русе изгражда нова детска градина и учебен корпус със соларни панели

Общината е получила одобрение на два проекта възлизащи на обща стойност 7 млн. лева

Община Русе информира, че е осигурила 7 млн. лева за изграждането на нова детска градина и учебен корпус в града. Добрата новина е факт, след като Министерството на образованието и науката е одобрило два проекта, по които общината е кандидатствала.

Изграждане на нови сгради, пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи

Първият одобрен проект е „Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска част“. Той е с адрес на ул. „Дондуков Корсаков“ №3“ към ДГ „Радост“.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 2 999 900 лв. Чрез нея е предвидено да се изгради нова двуетажна сграда със сутерен на мястото на съществуваща стара сграда със следните помещения: занимални за пет групи, физкултурен и музикален салони, лекарски кабинет, басейн и административни помещения.

В двора ще бъдат разположени 5 детски площадки – за всяка група по една, и едно спортно игрище, дворът ще бъде богато озеленен, ще бъдат положени  трайни настилки - тип гумирани, подходящи за ползване от деца. Предвидено е изграждането на соларни панели и газова инсталация. Период на изпълнение на проекта е до края на 2023 г.

Второто одобрено проектно предложение е „СУ „Васил Левски“ - изграждане на нов учебен корпус“. Безвъзмездната финансова помощ за него възлиза на 4 млн. лева.

По проекта се предвижда изграждането на нов учебен корпус, намиращ се до съществуващия физкултурен салон, на 4 етажа и сутерен с два самостоятелни входа откъм двора на училището и нова топла връзка. Тя ще преминава над физкултурния салон и ще осигури достъп към съществуващия блок „В“ на училището на ниво 3-ти етаж.

По етажите ще бъдат разположени класни стаи, учителски кабинети, тоалетни, игротеки, складове, хранилища и инсталационни помещения. В сградата ще има две стълбищни клетки, разположени в двата края, както и пътнически асансьор. До корпуса ще има обособена зона за отдих и спортни площадки за учениците от начален етап на обучение I – IV клас.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest