image
1

Support

Община Сливен ще изгради и оборудва два нови социални центъра

Община Сливен ще изгради и оборудва два нови социални центъра

Кметът Стефан Радев подписа договор за предоставянето на 100% безвъзмездна финансова помощ за социалния проект

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж" одобри и последния проект от Инвестиционната програма на Сливен - „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги", обявиха от общината. Кметът Стефан Радев  вече е подписал договора за предоставянето на 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата на обща стойност 1 999 750,64 лв. 

Подобряване качеството на социалните услуги и разширяване обхвата на целевите групи

Чрез проекта ще се изградят и оборудват два социални центъра - Център за временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие. Двата центъра ще се помещават в обща сграда, която ще бъде изградена в центъра на Сливен на територията на общински имот на ул. „Любен Каравелов".

Така ще изглежда сградата с двата центъра в близко бъдеще. Изображение: Община Сливен 

С подписването на договора за изграждането на двата центъра правим още една успешна крачка напред в реализирането на политиките ни за подобряване качеството на социалните услуги и разширяване обхвата на потребителите. Реагираме адекватно на потребностите и надграждаме мрежата за социални услуги в Сливен", заяви кметът Радев.

Центърът за временно настаняване на бездомни хора ще осигурява място за живеене за лица, останали без подслон за срок до 3 месеца в рамките на една  календарна година. Освен осигуряване на храна и подслон, центърът ще подпомага включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация, с цел последващо намиране на работа и подпомагане на социалната им адаптация.  

Кризисният център за жертви на домашно насилие също ще предоставя комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугите ще са достъпни за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Общият срок за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той включва провеждане на всички процедури за избор на изпълнители, строителство на новите сгради, доставка на мебели и оборудване, както и отчитане на направените разходи.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest