image

Mr Boyan Tomov receiving an honorary medal from MEP Tsvetelina Penkova, Source: European Parliament in Bulgaria

Основателят на TheMayor.EU получи почетен медал от Европейския парламент в България

Основателят на TheMayor.EU получи почетен медал от Европейския парламент в България

Днес беше официално връчена наградата „Европейски гражданин“ за 2021-ва година

На 22-ри октомври в София се проведе официалната церемония по връчването на наградата „Европейски гражданин“ за 2020-та и 2021-ва години. Боян Томов, Председател на Сдружение „Евро Адванс“ и основател на „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“, присъства на официалната церемония, за да получи почетния медал.

Отличени проекти от България

Тази сутрин в Бюрото на Европейския парламент в България лауреатите на наградата за европейски гражданин от тази и миналата година получиха своите награди. Церемонията се проведе при спазване на ограничителните мерки във връзка с COVID-19, като беше официално открита от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Наградите връчи Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент (S&D) и на националното жури за 2020.

От името на Сдружение „Евро Адванс“, наградата получи председателят Боян Томов. Сдружението беше отличено през юли за проекта TheMayor.EU, който четири години насърчава споделянето на добри практики в местното самоуправление, сътрудничество между градовете в ЕС и евроинституциите, улеснявайки прозрачността и ефективната комуникация с гражданите.

Днешната церемония беше двойна, като бяха наградени и победителите от България за 2020-та година: „Медея“ на Сдружение „Легал арт център“, „Виждам чрез музика“ на Фондация „Музика за България“

European Citizen Prize Ceremony BulgariaБългарските лауреати на Гражданска награда на Европейския парламент за 2020 и 2021 г. получиха отличията си от Цветелина Пенкова, член на ЕП и на националното жури за 2020 г., и от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България.

За TheMayor.EU

През 2017-та година Сдружение „Евро Адванс“ стартира инициативата „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ с амбициозни цели: да подобри разбирането и комуникацията между гражданите на Европейския съюз, местните власти и институциите на ЕС; да стимулира обмена на добри практики и опит между властите в Европа; да направи усилията за модерно, прозрачно и ефективно управление на градовете по-видими и да повиши доверието в институциите, отговорни за вземане на решения.

Наградата за европейски гражданин се присъжда от Европейския парламент на граждани, групи, сдружения или организации за осъществени от тях проекти за насърчаване на сътрудничеството и разбирателството в ЕС и за популяризирането на европейските ценности. Сдружението беше номинирано от национално жури, а в последствие - обявено за победител от 11-членно европейско жури, включващо представители на Европейския парламент, видни общественици и европейски граждански и младежки организации.

Освен награждаването в България, предстои и официална церемония в Европейския парламент в Брюксел на 9-ти ноември. Тя ще събере лауреатите от всички страни от ЕС за тази и предходната година на един подиум, в присъствието на евродепутати и изявени лица от обществения живот в Европа.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest