image
1

The Old town of Plovdiv

Двайсет български общини модернизират уличното осветление

Двайсет български общини модернизират уличното осветление

Очакваният ефект е намаляване на въглеродните емисии и разходите за осветление

Двайсет български общини ще получат безвъзмездни средства за рехабилитация и модернизация на улично осветление, стана ясно по-рано тази седмица. Те са спечелили проекти по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020.

Изпълнението на проектите се очаква да доведе до намаление на въглеродните емисии, както и на потреблението на енергия, което съответно ще намали и разходите в общинските бюджети за следващите години.

Милиони евро за енергийна ефективност

София, Бургас, Малко Търново, Варна, Търговище, Поморие, Ловеч, Пловдив, Враца, Котел, Средец, Велинград, Сандански, Трявна, Хасково, Априлци, Велико Търново, Смолян, Кнежа и Пазарджик – общото между тези български градове е, че съвсем скоро те ще се радват на модерно и енергийно ефективно осветление в част от публичните пространства.

Техните проектни предложения са били селектирани сред 107 кандидатури. Общата стойност на финансирането е над 9.2 милиона евро (от които 8.2 милиона безвъзмездни средства), като всяка община ще получи между 200 хил. и 600 хил. евро.

Една от първите общини, които споделиха добрата новина, е Пловдив. Там ще бъдат подменени 1913 остарели осветителни тела с модерни LED такива, в районите „Централен“ и „Южен.“ Освен това, е предвидено изграждането на система за автоматизирано управление и контрол и въвеждане на ВЕИ-базирано захранване за изкуственото външно осветление. За изпълнението на проектните дейности Община Пловдив ще си партнира с норвежка организация, която ще подпомогне с експертиза и добри практики.

За изпълнение на проекти, финансирани от ЕИП, е задължително сътрудничество с партньор от някоя от донорските страни - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Финансовият механизъм е насочен към страни, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС. Приоритетите на Механизма пък съвпадат с тези на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа.

TheMayor.EU stands against fake news and disinformation. If you encounter such texts and materials online, contact us at info@themayor.eu

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest