image
1

playground

Хасково ще финансира 14 проектни предложения на граждани

Хасково ще финансира 14 проектни предложения на граждани

Те са на обща стойност 100 000 лева

Община Хасково съобщи, че ще финансира проектни предложения на граждани от бюджета си по програма „Граждански инициативи 2020“. Решението кои от тях да получат финансова подкрепа бе взето от комисията за разпределяне на финансовото подпомагане, информират от кметството.

Подобряване на състоянието на публична общинска собственост

До 20 август 2020 г. граждански сдружения, неправителствени организации, инициативни групи и църковни настоятелства имаха възможност да кандидатстват за финансиране на малки проекти за подобряване на състоянието на публична общинска собственост. Такива например са междублоковите пространства, зоните за отдих, спортните и детските площадки.

Общият размер на финансирането по обявената първа покана за кандидатстване е 100 000 лева. От тях 70 000 лв. са предназначени за финансиране на проектни идеи в рамките на града и 30 000 лв. са предназначени за населените места в общината.

До изтичане на крайния срок, община Хасково е получила 25 проектни предложения. Комисията за разпределение на финансовото подпомагане по програма "Граждански инициативи 2020", е извършила оценка и е класирала всички постъпили проекти.

Финансиране ще получат 14 проектни предложения, събрали най-висок брой точки след обобщаване на индивидуалните оценки и до изчерпване на финансовия ресурс по обявената покана. Осем от тях ще бъдат реализирани на територията на град Хасково и 6 на територията на населените места в общината, а именно селата Козлец, Гълъбец, Тракиец, Узунджово, Книжовник и Долно Войводино.

Гражданските проекти класирали се за финансиране целят да изградят детски площадки, да облагородят околоблокови пространства, както и да създадат зони за отдих и спорт. Списъкът на резервните граждански предложения включва 8 проекта.

От общо получените 25 - три проектни предложения са отхвърлени. Пълния списък на всички проекти може да намерите на сайта на община Хасково. 

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest