image
1

Karl-Heinz Lambertz, Source: Wikipedia/Germanofolie

Карл-Хайнц Ламберц: Да съберем на едно място общините, регионите и градовете, за да споделят знание, добри практики и опит е от изключителна важност

Карл-Хайнц Ламберц: Да съберем на едно място общините, регионите и градовете, за да споделят знание, добри практики и опит е от изключителна важност

Това заяви Президентът на Европейския комитет на регионите

Какво мислите за обединена платформа за Европейските общини и главната ѝ цел да информира гражданите за случващото се в ЕС?

Да съберем на едно място общините, регионите и градовете, за да споделят знание, добри практики и опит е, по мое мнение, от изключителна важност за създаването на Европа фокусирана върху гражданите. Общините са тези, които преживяват случващото се в тяхното общество, които отразяват Европа и на които гражданите се доверяват най-много. Те трябва да бъдат част от структурата на институциите в ЕС, да споделят виждането си, да осигурят бъдеще и да обяснят кое работи и кое не. Точно какво Европа на цялостно ниво вличе вурху местното и регионално ниво, така местното и регионалто ниво трябва да могат силно да влияят на общоевропейкото. За да има ползи за всички трябва да има и взаимодействие. Гласовете на градовете и регионите трябва да се чуват, затова и започнах с обръщение на 10 октомври –  „Състоянието на Съюза – поглед към градове и региони”, което от този момент ще се провежда всяка година. Също така общините трябва да поемат отговорността по информирането на своите граждани за това какво прави ЕС, за да подобри живота на гражданите. Тази платформа отразява точно това и дава уникална възможност за споделяне на знание и сътрудничи за единния глас на ЕС.

Европейският комитет по регионите е в основата на местните власти в ЕС. Какви са главните цели и добри практики, които бихте искали да развиете през следващите две години и половина.?

ЕС трябва да покаже на гражданите с какво допронася, за да спечели тяхната подкрепа като създава общ икономически растеж, повече солидарност чрез социализация,постигга хармония във финансовите политики, бори се срещу климатичните промени и най-важното от всички – да бъде напълно прозрачен, когато показва, че всъщност подобрява живота на хората. Това означава изграждане на по-различна Европа,  която е по-интегрирана, ефективна и фокусирана върху местното развитие. За да постогне това, ЕС не може да действа само от Брюксел, а има нужда от регионите и градовете да се заемат с развитието и да слушат гражданите, докато имплементират политиките на ЕС.

Това води до друг мой приоритет: бъдещето на кохезионните политики на ЕС, коиото отразяват Европейската солидарност и заради това ние, като регионални представители, не можем да си представим бъдещето без силни кохезионни политики. И накрая, Европа трябва да възобнови връзката си с общностите. Всеки, койото работи с или в ЕС, трябва да служи ан обществото, като това онзачава и, че трябва да се заслуша, а не да говори. Затова от март 2016, нашите членове за осъществили над 140 публични дебата в 95 региона, за да съберат тревогите на гражданите и виждането им за бъдещето на Европа, а резултатите са предсравени в Брюксел. Силно вярвам, че чрез откликването на очакванията на гражданите, подозреителността към Европа ще бъде заменена с желание за Европа. 

Мислите ли, че съществува проблем с достъпа до информация сред европейските граждани, когато става въпрос за имплементирането на европейски политики?

Демонстрирането на икономическата, интелектуалната и емоционалата страна на ЕС е много важна, затова трбява да се направи много в посока увеличаването на прозрачността на ЕС в живота на хората. ЕС и законодателните процеси са сложни и много често влиянието им не е усетено или чуто. Чрез коминикирането в обществото за европейските политики ще може да стане ясно за какво е ЕС и какво прави. Ако говорим за кохезионна политика, трябва да говорим и за 1 милион работни места, които бяха създадени, как 4,900км пътища бяха построени или как 6 милиона човека са вече свързани с нова или подобрена система за питейна вода. Трявба много да променим начина, по който комуникираме с гражданите и да изслушваме техните притеснения , за да бъдат гласовете им чути в Брюксел. Това е фокусът на инициативата „Отразяване на Европа” където нашите членове провеждат събития за споделяне на визиите за бъдещето на Европа.

Какво според Вас трябва да бъде направено, за да се подобрят по-малко развитите европейски региони?

Решаването на проблема с неравенството чрез инвестиране в по-слабо развитите европейски региони е не само работа на икономиката, но и на европейската солидарност. Като Съюз, ние трябва да направи така, че всеки регион, град или село усеща ползите от Европейската солидарност. Ние трбява да работим за осигуряването на постоянен растеж, работни места и по-добър стандарт на живот, като това да е от полза за всички, не само за някои. Европейската кохезионна политика – в момента струваща една трета от бюджета на ЕС –  е точно за това.Тази политика поставя общи европейски цели и инвестира в по-бедните райони. В седмия Кохезионен доклад се вижда, че неравнопоставеността между регионите на ЕС се е смалила, което показва, че кохезионната политика работи. Също така показва и проблемите на слабите публични инвестиции, заседнали в капана на средните доходи. Тази ситуация изисква силан и по-добра кохезионна политика.

Мислите ли, че бързо растящата урбанизация предсавлява проблем? Ако е така, какви са според Вас мерките, които трбява да се вземат, за да се реши?

Европейските градове и по-малки населени места са дом на 78% от населението на ЕС и генерират 85% от брутния вътрешен продукт на Съюза. Те са магнити за инвестиции, иновации, нови възможности и двигател на социалния прогрес. Но с възможностите идват и проблемите  например натиск върху услугите или замърсяването на въздуха. Също така, намаляването на населението в селата е проблем, но истината е, че урбанизацията ще продължи. Спешно се нуждаем да създадем Европа, кояо взима в предвид териториите си във всички европейски политики и използва европейските фондове за защите на селските райони и значителното подобряване на връзките между градовете и селата.

Европа на няколко скорости е идея, която цели да интегрира всички райони на ЕС на различни нива. Как мислите, че тази идея би повлияла на развитието на европейските региони?

Идеята за Европа на няколко скорости е подкрепена от няколко страни-членки, които искат да видят Европа в региони, където няма консенсус и също така искат да излязат от застой. Европа на няколко скорости има и правна страна  наречена „Подобрено съдействие”. Обединени от това, група от поне девет страни-членки могат да установят съдействие, без други страни, които не искат да участват в това, и да заобиколят нуждата от съгласието на всички.  Съюзът е единственият начин, по койото Европа да реши проблемите на 21-ви век, които се отразяват върху живота на населението в нашите градове и региони. Всички трябва да се движим напред заедно, най-добре с една и съща скорост, или ако е нужно и с различни скорости, но винаги в една посока.

Кои, мислите, са добрите практики, имплементирани в развитието на по-малките райони?

Рразмяната на добри практики е от полза за всички райони. Идвайки от малък регион, може би един от най-малките, е много важно да има достъп до случващото се във всеки един район на Европа. Това определено не е в защита на метода „едно и също за навсякъде”, а точно обратното – отвореност към различното и справянето с предизвикателствата в Европа и вдъхновението за промяна на собствената територия. Това е една от целите на Европейския комитет по регионите. Ние сме консутативен орган и даваме съвети на Европейската комисия , Европейския парламент и Европейския съвет в процеса по взимане на решения, но сме и платформа, която събира заедно 350 регионални лидери.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest