image
1

Blue economy call, Source: Pixabay

Отворена е покана за проектни предложения „Синя икономика”

Отворена е покана за проектни предложения „Синя икономика”

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31-ви януари 2019-та по темите Сини лаборатории, Сини кариери, Синя икономика

Отворена е нова покана за проектни предложения, финансирана от Европейския съюз. Поканата „Синя икономика” цели да:

  • Подпомогне иновативните технологии и/или морски услуги да подобрят готовността си за пазарна реализация и да напреднат към навлизане на пазара;
  • Позволи на икономическите актьори, главно МСП, да приложат нови идеи и резултати от изследвания към пазарни стоки и услуги;
  • Да улесни разгръщането на бизнес моделите и концепциите за услуги;
  • Да намали риска при реализирането на тези демонстрационни проекти и да осигури необходимата им достоверност, позволявайки им да достигнат до алтернативно финансиране за развитие на дейностите си.

Поканата е отворена за юридически лица, принадлежащи към следните категории: частни, публични или международни организации; учредени в държава от ЕС. Отворени за кандидатстване са следните три теми:

Сините лаборатории имат за цел да насърчат иновативните "лаборатории" да изпробват нови и икономически жизнеспособни решения, насочени към избрани морски предизвикателства и възможности. Фокусът на тази тема е да подпомогне млади учени, подкрепяни от опитни изследователи, от индустрията и местните заинтересовани страни; да обедини и развие иновативни технологии, продукти и услуги в подкрепа на устойчива синя икономика, опазване на морските ресурси и екосистемите.

Сини кариери насърчава иновативни подходи към укрепването на сътрудничеството между индустрията и образованието, като цели да създаде мост между предлаганите умения и търсенето.  

Синя икономика цели да подпомогне демонстрационни проекти, базирани на иновативни технологии, тествайки/развивайки или разширявайки  нови индустриални приложения и решения в областта на синята икономика.

Научете повече за критериите за допустимост на  ec.europa.eu

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest