image
1

Tanya Hristova, Source: Gabrovo Municipality

С европейски ресурс Габрово реши проблеми, които са непосилни за общинския бюджет

С европейски ресурс Габрово реши проблеми, които са непосилни за общинския бюджет

“Подобряването, възстановяването и опазването на околната среда са сред приоритетите на Община Габрово.”

Таня Христова е родена на 19 юли 1971 г. в Плевен.   Има две магистратури от ВТУ,,Св. св. Кирил и Методий" - по английска филология и по финанси. В периода 2007 - 2010 г. е заместник кмет по устойчиво развитие на Община Габрово. От 2010 г. – до избирането ѝ за кмет през 2011 г. е началник кабинет на министъра по управление на средствата от Европейския съюз. Лидер е на българската делегация на местните власти в Комитета на регионите, член на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС, както и на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура.     

Г-жо Христова, Община Габрово е една от първите общини в България, одобрена за Зелени обществени поръчки“. Бихте ли разказали повече за тази добра практика, набираща все по-голяма популярност в страната и Европа.

Подобряването, възстановяването и опазването на околната среда са сред приоритетите на Община Габрово. В последните години акцентирахме на политики, насочени към устойчиво развитие на екологичната и техническата инфраструктура, към внедряване на мерки за енергийна ефективност и целенасочено въвеждане и прилагане на подходи за утвърждаването ни като "зелена община".

Един от инструментите за постигане на тази цел са именно „Зелените обществени поръчки“. Интегрирането на екологични подходи и ресурсна ефективност при обществените поръчки, позволят те да бъдат използвани като способ за провеждане на политики, вместо единствено за покриване на текущи нужди от придобиване на стоки, услуги и строителство. Важен факт е, че зелените обществените поръчки дават на процеса по разходване на публичен ресурс социална, икономическа и екологична добавена стойност.

За да натрупаме опит и познание в тази сфера се включихме в реализирането на няколко проекта и инициативи на международно ниво. Успешно реализирахме Проект SPP-Regions по програма Хоризонт 2020, в рамките на който партньорите и техните мрежи обявиха 29 обществени поръчки в различни направления. Община Габрово обяви 4 обществени поръчки, като опита и моделите за възлагане на обществени поръчки се използват на национално и международно ниво в други инициативи и проекти. Създадена беше мрежа за устойчиви и иновативни обществени поръчки, в която Община Габрово споделя с останалите партньори своя опит. Като естествено продължение, бяхме одобрени и включени в проект „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“. Паралелно с това участваме и в партньорството за Устойчиви обществени поръчки в рамките на Програмата за градовете в ЕС, където се работи целенасочено за подобряване на законодателството, финансирането и знанието в сферата на устойчивите обществени поръчки.

В резултат вече имаме реализирани проекти с добавена екологична стойност, сред които са първата пасивна детска градина и обновяването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий". При него постигнахме подобряване на здравословната среда чрез автоматично контролирани клапи на дограмата на сградата, предвиден е максимален дебит на водата през чешмите и др. мерки, в резултат на които се реализират екологични показатели и се спестяват ресурси. Обявихме обществена поръчка за доставка на електрически автобуси, основана на функционално задание, позволяващо съревнование на различни технологии и изисквания към потенциалните участници, което допълнително допринася за повишаване на конкуренцията и насърчаване на иновациите. Тенденцията, която наблюдаваме и към която се стремим е повишаване на процента на обществените поръчки, в които се залагат критерии за опазване на околната среда.

Габрово бе отличен сред най-добрите градове бенефициенти в ЕС в инициатива на депутати от Европейския парламент. Бихте ли разказали малко повече за това признание. 

През юли миналата година Габрово научи новината, че е отличен сред най-добрите градове бенефициенти в ЕС в инициатива на депутати от Европейския парламент. Вестоносецът бе евродепутатът Андрей Новаков, които лично ни донесе сертификата за отличието. Тогава инициативата на Европейския парламент, озаглавена "Нека звездите блестят" имаше за цел да се обърне повече внимание на богатството от вдъхновяващи действия, проекти и инициативи, които се осъществяват в цяла Европа. В нея бяха отличени три български проекта, едни от които бе Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Габрово. При връчването на отличието Андрей Новаков припомни, че Габрово за пореден път е посочен като образец за инвестиране на европейски средства, тъй като по-рано Водният проект представи България в Европейския парламент в Страсбург като един от 28-те успешно реализирани проекти в страните от Европейския съюз, на изложение, проведено по повод 30 години Кохезионна политика.

Както споменахте, на изложение в Европейския парламент в Страсбург, по повод 30 години Кохезионна политика, Водният проект на Габрово бе представен като образец за инвестиране на европейски средства и един от 28-те успешно реализирани проекти в страните от ЕС. Разкажете за проекта и промяната, която той донесе на гражданите на града.     

Габрово получи множество награди и отличия като признание и стимул да продължаваме да бъдем все така активни, успешни и уверени, когато развиваме екологичната си инфраструктура и въвеждаме модерни решения за опазване на околната среда. Водният проект доказа смелостта ни да осъществим една от най-мащабните инвестиции в сектор води, която освен необходимите подобрения в базисната инфраструктура допринесе за опазване на околната среда и поддържане на екологичното равновесие.

Изградихме 120 км ВиК мрежи, ремонтирахме 5 помпени станции, пречиствателните ни станции за питейни и отпадъчни води са напълно реконструирани, осигурихме допълнителни инвестиции и цялостно преасфалтирахме 100 улици от обхвата на проекта. Новата инфраструктура ни осигури надеждност на ВиК услугите; подобрено водоснабдяване; двойно намаляване водните загуби, чрез рехабилитация на 85 км водопроводна мрежа; екологосъобразно управление на отпадъчните води и защита на околната среда, благодарение на подмяната на 19 км съществуваща канализация и изграждане на 17 км нова канализация; увеличаване на свързаността към единната пречиствателна система с включването на три габровски квартала. Така, прилагайки цялостни инженерни решения във ВиК сектора на града, Габрово получи модерна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение по целия път на водата.

Многобройни са реализираните и планираните проекти на общината, съфинансирани от ЕС. Това  естествено се дължи на Вас и вашия екип. Какво бихте посъветвали колегите ви от България и Европа, които се колебаят да кандидатстват за европейско финансиране и подкрепа?  

Ще им дам пример с факта, че само за една година /2015 г./, при близо 40 млн. лв. финансова рамка, Габрово успя да инвестира по проекти 10 пъти повече отколкото с бюджет. Ще им кажа, че с европейски ресурс Габрово реши проблеми, които са непосилни за общинския бюджет и категоричен пример за това е Водният проект на Габрово.

Подкрепата на ЕС, която до сега получиха българските граждани, съществено подобри живота на хората в много сфери. Но, проекти ще има и през следващия програмен период. България ще продължи да получава немалко средства, но вече с фокус върху младите хора и образованието, дигитализацията, интелигентната специализация, енергийната ефективност и климатичните промени.

Общините и регионите трябва да продължат да използват европейски ресурс, за да създават по-добри условия за хората и да подкрепят своето развитие.

Освен кмет, Вие сте и лидер на българската делегация на местните власти в Комитета на регионите, член на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС, както и на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура. Не на последно място сте и майка. Как се справяте с толкова много отговорности?

Ще бъда откровена - трудно постигам този важен баланс и не рядко личният живот на съпруга и майка е за сметка на моите професионални и обществени ангажименти и отговорности. Използвам възможността да благодаря на семейството си за разбирането, силната подкрепа и справедливата критика, която ми отправят. Най-важното, което ме мотивирало и продължава да ме мотивира, е че приемам работата си като дълг, безкористно й посвещавам любовта и енергията си, и не забравям, че хората са ми възложили мисия, която трябва да изпълнявам без почивен ден.

За финал - поканете европейските граждани на Карнавала в Габрово 2019. Какво трябва да знаят за него?

Карнавалът е събитието, с което се гордеем най-много и всички габровци чакат с нетърпение. Той е най-старият и най-пищен в България. Участниците в шествието са над 2500, а карнавалните картини, в които са разделени те – от 80 до 100. Нашият карнавал си има характер – не случайно наричат Габрово „Столица на хумора“ – шегуваме се със себе си, със своите слабости и постъпки, но и с другите – обичаме да им казваме много истини. Шегуваме се с политиците – български и чужди, със социалните теми и често с неща, които въобще не са за смях. Карнавалът си има сценаристи, художници, шивачи, изработваме макети, високи няколко метра, които участват в шествието. Свои макети са имали много български политици и известни личности – премиерът, президентите, Путин, Тръмп и Ким Чен Ун, Макрон, Тереза Мей, Кондолиза Райс, Меркел. Вече е традиция габровските кметове да се маскират, но участват също и много политици и известни личности, които пристигат специално за събитието.

Карнавалът е кулминацията на Международния фестивал на хумора в града – седмица, изпълнена с най-невероятни събития, посветени на смеха – от театри, изложби и концерти, през наддумвания, улични пърформанси, магии, изложби на живи котки и ред други инициативи.

На 17 май ще се проведе и Международното биенале на хумора и сатирата в изкуството. Габровското биенале се организира от Музей Дом на хумора и сатирата и тази година кани хората на изкуството да предложат своите ръбати интерпретации на публичната сфера. Изложбата ще представи съвременно изкуство и карикатура, насочени към темите публично пространство, публично изкуство, обществен дебат, обществени медии, обществен интереси и др. теми с публично измерение. Това е 24-тото му издание.

В началото на тази година Международният фестивал на хумора с Карнавала отново защити етикет EFFE - европейски знак за качество, уникалност, обвързаност и значимост за общността. Признание, което ни нарежда сред големите европейски фестивали.

Габровци канят на карнавал на 18 май. Началото на шествието е в 18.30, но ние съветваме всички да си отделят цялата седмица - за възможно най-пълна доза от най-доброто лекарство срещу всичко – смехът!

Повече за Габрово научете тук

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest